Articles Comments

HELTH » Entries tagged with "Kulturhistoriskt värdefulla byggnader"

Internationell konferens i Visby 9-11 februari 2011

Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings Internationell konferens i Visby 9-11 februari 2011. Forskningsprojektet Spara och bevara – energi-effektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har pågått sedan 2006 och avslutas i år. För att markera detta anordnar Högskolan på Gotland och Energimyndigheten en konferens där forskarna som arbetat i projektet presenterar sina resultat. I tillägg bjuds fyra internationella experter på området in för att presentera sin egen forskning. Konferensen är internationell, samtliga presentationer kommer att hållas på engelska. Mer information samt anmälan via länken nedan, senast 15 december 2010. Konferensavgift 900 SEK, samt ett tillägg på 550 SEK om man vill deltaga i konferensmiddagen. Arrangör: Energimyndigheten, Högskolan på Gotland, Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan Plats: Visby E-post: sparaochbevara@hgo.se Dokument: Energy Efficiency in Historic Buildings.pdf Länk: Spara och Bevara … Read entire article »

Filed under: Evenemang