Articles Comments

HELTH » Startsida

Startsida

See the presentations of the final conference held in Tallinn in May 2013.

————————————————

HELTH – Healthy and Energy-efficient Living in Traditional Rural Houses

Detta treåriga projekt handlar om energieffektivitet och inneklimat i traditionella byggnader på landsbygden. Dagens användare ställer  högra krav vad gäller användning, komfort och uppvärmningskostnader. Syftet med projektet är att undersök om och hur de nya kraven kan tillgodoses utan att byggnadens kulturvärden eller tekniska funktion hotas. Projektet är avgränsat till byggnader byggda före 1940, såväl uppvärmda som icke uppvärmda byggnader ingår.

Estniska Finska och Svenska forskare samarbetar kring mätningar, beräkningar och åtgärdsförslag i syfte att ta fram generellt användbara förhållningssätt och lösningar som förenar energieffektivitet med varsamhet och ett förbättrat inneklimat. I projektet ingår också att ta fram informations- och utbildningsmaterial som vänder sig såväl till specialister som till lekmän.

Läsa mer om projektet här.