Articles Comments

HELTH » Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Viron ulkomuseo

Viron ulkomuseo on perustettu tutkimaan ja ylläpitämään perinteistä arkkitehtuurista perintöä. Museolla on yli 50 vuoden kokemus perinteisen arkkitehtuurin nostamisesta yleisesti tunnetuksi kulttuuriperinnöksi. Viron ulkomuseo on HELTH-hankkeen käynnistäjä ja se on koordinoinut hankkeen valmisteluvaihetta.

Vuoden 2007 alussa käynnistettiin laaja kansallinen ohjelma Maalaisarkkitehtuuri ja maisema: tutkimus ja ylläpitäminen. Tämä ohjelma pyrkii parantamaan ihmisten tietoisuutta ja opettamaan perinteisiä rakennustapoja sekä selvittämään kuinka paljon vanhaa ja arvokasta arkkitehtuuria ja maisemaa on säilynyt Eestissä. Ohjelman tavoitteena ei ole keskittyä pelkästään rakennettuun ympäristöön, vaan paremminkin perinteiseen kylämaisemaan kokonaisuutena seuraten ihmisen toiminnasta aiheutuvia muutoksia.

Tärkeimmät vastuualueet ja tehtävät HELTH-hankkeessa

 • koordinoida hanketta
 • järjestää kursseja ja seminaareja
 • osallistua tieteelliseen tutkimukseen Eestissä
 • vastata koko hankkeen raportoinnista
 • järjestää johtoryhmän kokouksia
 • ylläpitää hankeen nettisivuja

Yhteystiedot

Estonian Open Air Museum
Vabaõhumuuseumi tee 12
13521 Tallinn
ESTONIA

Elo Lutsepp
HELTH-hankeen tutkimuspäälikkö
elo@evm.ee
+372 53 444 769

Aalto-yliopisto

Energiatekniikan laitos on Teknillisen korkeakoulun suurin energiatekniikan tutkimusta ja opetusta tekevä yksikkö. Tutkijoita on kaikkiaan noin 50 ja koko henkilökunnan määrä lähes 100 henkeä. Laitoksella tehtävä tutkimus kattaa sekä energian tuotantoon että sen käyttöön liittyviä aloja. Erityisiä osaamisalueita ovat polttomoottoreissa tapahtuvan palamisprosessin kehitys, teolliset energiasovellukset mm. kuivausprosessit, mustalipeän polttoon liittyvä tutkimus, prosessi-integraatio, järjestelmäoptimointi sekä teollisessa ympäristössä että rakennuksissa, entropian kehityksen minimointi erilaisissa prosesseissa ja järjestelmissä sekä sähköverkkoihin ja sähkökauppaan liittyvät sovellukset. Sekä energian tuotantoon että sen loppukäyttöön suuntautuvalle tutkimukselle on yhteistä korkean energiatehokkuuden tavoittelu sekä ympäristövaikutusten minimointi.

Tärkeimmät vastuualueet ja tehtävät HELTH-hankkeessa

 • toteuttaa hankkeeseen kuuluva tieteellinen tutkimusosio Suomessa

Yhteystiedot

Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu
Energiatekniikan laitos
LVI-tekniikka
PL 14400
FI-000076 Aalto
SUOMI

Juha Jokisalo
Erikoistutkija
juha.jokisalo@tkk.fi
+358 9 470 23598

Harjunmaan museo

Harjunmaan museo on toiminut Keilan kartanossa vuodesta 1988 asti. Museo on keskittynyt Harjun maakunnan luonnonhistoriaan sekä kulttuurihistoriaan. Museon kirjasto, arkisto sekä kokoelmat ovat tutkijoiden käytössä. Museo esittelee Harjun maakunnan perintöä myös erilaisissa näyttelyissä, julkaisuissa sekä konferensseissa.
Harjunmaan museolla on myös aikaisempaa kokemusta maaseutuarkkitehtuurista. Viimeisin suurempi hanke, jossa keskityttiin yhdyskuntakeskusten arkkitehtuuriin, toteutettiin vuonna 2007.

Tärkeimmät vastuualueet ja tehtävät HELTH-hankkeessa

 • osallistua tieteelliseen tutkimukseen Harjun maakunnassa
 • järjestää seminaareja sekä näyttelyitä
 • välittää tietoa ja luoda yhteyksiä sidostyhmiin

Yhteystiedot

Harju County Museum
Linnuse 9,
76008 Keila
ESTONIA
Phone: +372 6781668
muuseum@hmk.ee
www.muuseum.harju.ee

Liisi Taimre
Tutkija
liisi.taimre@hmk.ee
Phone: +372 52 53 892

Tallinnan teknillinen yliopisto

Tallinnan teknillinen yliopistotuottaa kansainvälisesti kilpailukykyistä ja Eestin jatkuvan kehityksen kannalta merkittävää opetusta, tutkimusta sekä innovaatiopalveluita insinööritieteiden ja yritystoiminnan piirissä.
Tallinnan teknillinen yliopisto toimii HELTH-hankkeen tieteellisenä koordinaattorina. Tallinnan teknillisellä yliopistolla on laaja kokemus eestiläisen rakennuskannan kunnon ja energiatehokkuuden tutkimuksesta. HELTH-hanke luo mahdollisuuden tutkia myös vanhojen maalaistalojen kuntoa.

Tärkeimmät vastuualueet ja tehtävät HELTH-hankkeessa

 • koordinoida hankkeen tieteellistä tutkimusta
 • toteuttaa hankkeeseen kuuluva tieteellinen tutkimusosio Eestissä
 • syventää hankkeessa mukana olevien yliopistojen tieteellistä yhteistyötä

Yhteystiedot

Tallinn University of Technology
Chair of Building Physics and Architecture
Ehitajate tee 5
19086  Tallinn
ESTONIA

Targo Kalamees
HELTH-hankkeen tutkimuspäällikkö Tallinnan teknillisessä yliopistossa
targo.kalamees@ttu.ee
+372 6202402

Gotlannin yliopisto

Gotlannin yliopisto, on nuori ja pieni yliopisto, joka sijaitsee Itämeren keskellä Gotlannin saarella, jolla on rikas historia ja kiehtova luonto. Yliopiston kampusalue sijaitsee keskiaikaisessa hansakaupungissa Visbyssä, jossa opiskelijat ja henkilökunta voivat nauttia ainutlaatuisesta ja inspiroivasta työskentely-ympäristöstä.

Tärkeimmät vastuualueet ja tehtävät HELTH-hankkeessa

 • edustaa hankkeessa gotlantilaista rakennuskulttuuria
 • osallistua hankkeen tutkimukseen ja opetukseen työsuunnitelman mukaisesti

Yhteystiedot

Gotland University
Department of Culture, Energy and Environment
Visby
SWEDEN

Tor Broström
Professori
Tor.brostrom@hgo.se