Articles Comments

HELTH » Üritus » Vana maamaja päev 6

Vana maamaja päev 6

Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskus pere ootab kõiki huvilisi 1. detsembril taas oma sügisesele suurüritusele – Vana maamaja päevale, mis seekord toimub muuseumis juba 6ndat korda. Üritus toimub Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis.

Seekord räägime pikemalt puhtusest ja mustusest ehk käimlate rajamisest ja sellest, kuidas „punane kukk“ meie majadest eemal hoida. Lisaks jagame nõuandeid, mida võtta ette vanade puudega majade läheduses ja kuidas hooldada sepiseid.

Üritus on tasuta, kuid ootame kindlasti eelregistreerimist (vajuta siia)

Päevakava

10.30 Kogunemine, hommikukohv.

11.00 Tervitussõnad ja päeva tutvustus – Elo Lutsepp

11.15 Puhtus ja mustus meis ja meie ümber. Eesti hügieeni ajaloost. – Heiki Pärdi, EVM

12.00 21. sajandi(l) käimla vanas maamajas?. – Peep Tobreluts

12.45 Keskkonnanõuded reovee puhastamisel ja käimlate rajamisel maapiirkondades. – Galina Danilišina, Keskkonnaministeerium

13.30 lõuna vestlusringis

14.00 Ahikütteseadmete tuleohutus. – Peeter Randoja, Päästeamet

14.30 Äikese ohud ja kaitse.– Peeter Randoja, Päästeamet

15.00 Suured puud maja ümber. – Heiki Hanso, ArborEst

15.30 Sepised ja sepiste hooldamine . – sepp Mart Salumaa ja kunstiõpetaja Leena Salumaa

16.00 Arutelu

16.45 Päeva lõpetamine

REGISTREERUMINE

Eesti Vabaõhumuuseum: www.evm.ee

EVM Maa-arhitektuuri Keskus facebookis!   http://www.facebook.com/#!/EvmMaaarhitektuur

Üritust toetavad projektid HELTH ja FaBBi Kesk-Läänemere programmist INTERREG IVA Projekt „Tervislik ja energiasäästlik elukeskkond ajaloolistes maamajades“ (HELTH; http://helthproject.eu/ ) Puidu seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte ja rannikuala hoonetes (FaBBi; http://www.fabbiproject.eu/)

Filed under: Üritus

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>