Articles Comments

HELTH » Partnerid

Partnerid

Koostöö

 • Säästva Renoveerimise Infokeskus
 • ProNatMat – Looduslike materjalide oskusteabe toetamine
 • Fabbi – Puidu seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte ja rannikuala hoonetes
 • ——————————————————————————————————————————————————————————————-

  Eesti Vabaõhumuuseum

  Eesti Vabaõhumuuseumi põhieesmärk on traditsioonilise arhitektuuripärandi uurimine ja säilitamine. Muuseumil on 50 aastat kogemust avalikkuse teadlikkuse tõstmisest traditsioonilisest arhitektuurist kui kultuuripärandist. Eesti Vabaõhumuuseum on projekti algataja ning koordineeris selle ettevalmistamist.

  2007. aasta algusest läks käima ulatuslik Maa-arhitektuuri ja -maastike uurimise ja hoidmise riiklik programm, mille eesmärk on seni avalikkuse eest varju jäänud maaehitisi ja -maastikke esile tuua ning neid väärtustada. Lisaks hooneile keskendutakse ka traditsioonilisele külamaastikule tervikuna. Üha enam kasvab traditsiooniliste ehitusmaterjalide ja -võtete ning nende kasutamise tutvustamise osatähtsus programmi tegevuses.

  Peamine kohustus ja vastutus HELTHis

  • Projekti tegevuste koordineerimine
  • seminaride ja õppepäevade korraldamine
  • Eesti-poolsesse teadustöösse panustamine
  • kogu projekti aruandluse korraldamine
  • juhtgrupi kohtumiste korraldamine
  • projektijärgselt jätkab muuseum kodulehe täiendamist ning haldamist

  Kontakt

  Eesti Vabaõhumuuseum
  Vabaõhumuuseumi tee 12
  13521 Tallinn, Eesti

  Elo Lutsepp
  HELTH projektijuht
  elo@evm.ee
  +372 53 444 769

  Aalto Ülikool

  Energiatehnoloogia teaduskond on Helsingi Tehnikaülikooli suurim üksus ning tegeleb energiatehnoloogiaalase uurimistöö ja õpetamisega. Koosseisu kuulub kokku 100 liiget, neist 50 teadurit. Käsitlust leiavad erinevad energia tootmise ja kasutuse valdkonnad, mille ühisnimetaja on keskendumine energiatõhususele ning keskkonnamõjude minimeerimisele.

  Peamine kohustus ja vastutus HELTHis

  • Soome-poolne panus teaduslikku uurimistöösse

  Kontakt

  Aalto University
  School of Science and Technology
  Department of Energy Technology
  HVAC-technology
  PO Box 14400
  FI-000076 Aalto, Finland

  Juha Jokisalo
  Teadustöö spetsialist
  juha.jokisalo@tkk.fi
  +358 9 470 23598

  Harjumaa Muuseum

  Harjumaa Muuseum tegutseb 1988. aastast Keila mõisahoones. Muuseum keskendub Harju maakonna looduslikule ja kultuurilisele pärandile. Ühelt pool on uurijatele avatud nii raamatukogu, arhiiv kui kogud, teisalt esindatakse kogu Harjumaa pärandit erinevate näituste, trükiste ning konverentsidega.

  Peamine kohustus ja vastutus HELTHis

  • teadustegevusse panustamine Harju maakonnas
  • seminaride ja näituste korraldamine
  • huvigruppidele info edastamine ning nendega kontakti hoidmine

  Kontakt

  Harjumaa Muuseum
  Linnuse 9
  76008 Keila, Eesti
  +372 6781668
  muuseum@hmk.ee
  www.muuseum.harju.ee

  Liisi Taimre
  Teadur
  liisi.taimre@hmk.ee
  +372 52 53 892

  Tallinna Tehnikaülikool

  Tallinna Tehnikaülikooli missioon on Eesti jätkusuutliku arengu toetamine teadusloome ja teaduspõhise kõrghariduse kaudu tehnika-, täppis-, loodus- ja sotsiaalteaduste vallas.

  Ülikool on projekti teadusalane koordinaator, omades pikaaegset kogemust materjalide tehniliste tingimuste, energiatõhususe ja kasutusea uurimisel. Käesolev projekt annab võimaluse uurida vanu maamaju.

  Peamine kohustus ja vastutus HELTHis

  • teadusalase tegevuse koordineerimine
  • Eesti hoonete uurimisse panustamine
  • projektis osalevate ülikoolide vahelise koostöö süvendamine

  Kontakt

  Tallinna Tehnikaülikool
  Ehitusfüüsika ja arhitektuuri õppetool
  Ehitajate tee 5
  19086 Tallinn, Eesti

  Targo Kalamees
  HELTH projektijuht TTÜs
  targo.kalamees@ttu.ee
  +372 6202402

  Gotlandi Ülikool

  Gotlandi Ülikool on noor kõrghariduslik institutsioon, asub Läänemeres Gotlandi saarel, mille ajalugu on rikas ning  looduskeskkond kirev. Ülikoolilinnak asub keskaegses hansalinnas Visbys – unikaalses ja inspireerivas töökeskkonnas.

  Peamine kohustus ja vastutus HELTHis

  • esindada Gotlandi ehitustraditsiooni
  • osaleda uurimistöös ning hariduslikes tegevustes

  Kontakt

  Gotland University
  Department of Culture, Energy and Environment
  Tor Broström
  Professor
  Tor.brostrom@hgo.se