Articles Comments

HELTH » Materjalid

Materjalid

Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitiste Projekteerimise Instituut
Targo Kalamees, Üllar Alev, Endrik Arumägi, Simo Ilomets, Alar Just, Urve Kallavus
2011

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond
Targo Kalamees, Endrik Arumägi, Alar Just, Urve Kallavus, Lauri Mikli, Martin Thalfeldt, Paul Klõšeiko, Tõnis Agasild, Eva Liho, Priit Haug, Kristo Tuurmann, Roode Liias, Karl Õiger, Priit Langeproon, Oliver Orro, Leele Välja, Maris Suits, Georg Kodi, Simo Ilomets, Üllar Alev, Lembit Kurik
2011

HELTH – Technical survey of Estonian houses (Eesti hoonete tehniline ülevaade)
Tallinn University of Technology, Department of Structural Design
Alar Just
2011

HELTH – Technical survey of Finnish houses (Soome hoonete tehniline ülevaade)
Aalto Ülikool
Lari Eskola
Espoo 2011

HELTH – Biodegradation of structures and materials (Struktuuride ja materjalide biolagunemine)
Tallinn University of Technology
Dr.Habil.Chem. Urve Kallavus
Tallinn 2012

Väärtused vanas maamajas
Koostajad: Nele Kangert, Kadi Karine, Rasmus Kask
Toimetaja: Elo Lutsepp
Keeletoimetaja: Jaana Viires
Kujundaja: Lii Parts
2013

Akende restaureerimine  - õppefilm

Eesti Vabaõhumuuseum
Maa-arhitektuuri Keskus
Antiigiveeb