Articles Comments

HELTH » Archive

Tudengikonverents “Vana küla uus elu”

Olete oodatud Eesti Vabaõhumuuseumis toimuvale viiendale tudengikonverentsile „Vana küla uus elu“ 1. aprillil algusega kell 11. Päevakava: 10.45 Kogunemine, registreerumine, kohv 11.00 Avasõnad – Heiki Pärdi (EVMi teadusdirektor) 11.15 Lilian Hansar (Eesti Kunstiakadeemia professor) – avaettekanne 12.00 Karin Kukk (Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise eriala magistrant) “Paistu küla. Aeg, miljöö, inimene” Paistu küla asub Viljandimaa lõuna osas, Paistu vallas. Looduskaunis keskkonnas asuv Paistu küla kannab endas erinevaid ehitusjärke ning rikkalikku arhitektuuripärandit, mis samas on maa-arhitektuurile omaselt lihtne ja praktiline. Suurima jälje küla arhitektuurimaastikku on jätnud 20. sajand. Magistritöös on tähelepanu kohalikul elanikul, kui potentsiaalsel kultuuripärandi kaitsjal. Uurimuse raames läbiviidud küsitluse vastuseid analüüsides peaks lõpptulemusena selguma kohalike elanike nägemused, vajadused ja väärtushinnangud, mida tuleks arvesse võtta küla planeeringutes. (Kasutatakse fenomenograafilist uurimisviisi.) 12.30 Sandra Mälk (Eesti Kunstiakadeemia Muinsuskaitse ja restaureerimise eriala magistrant) 1920.–1930. aastatel ehitatud maakoolimajad Käesolev ettekanne põhineb muinsuskaitse ja restaureerimise eriala … Read entire article »

Filed under: Üritus