Articles Comments

HELTH » Avaleht

Avaleht

HELTH – Tervislik ja energiasäästlik elukeskkond ajaloolistes elumajades

Kolm aastat kestev projekt keskendub traditsiooniliste maamajade energiasäästlikuse tõstmisele ning tervisliku elukeskkonna loomisele.

Projekt tegeleb elamutega, mis ehitatud enne 1940. aastat. Elutempo ja-viisid on aastate jooksul palju muutunud ning ühes sellega ka see, kuidas hooneid köetakse ning milliseid materjale renoveerimisel kasutatakse. Hooned on jagatud kolme kategooriasse: pidevalt köetavad; hooajaliselt köetavad; kütmata. Iga tüübi sisekliima on kasutusest lähtuvalt erinev ja seetõttu vajab ka erinevat lähenemist.

Eesti, Soome, Rootsi ühendavad jõud, kuna ehituspärand on selles piirkonnas küll paljus erinev, kuid vastu peab seisma sarnastele kliimaoludele ning nendest tulenevatele probleemidele.

Uuringute abil tehakse kindlaks maamajade sisekliimat mõjutavad ja ohustavad tingimused ning põhiprobleemid, et leida mooduseid, kuidas hoone sisekliimat paremuse suunas mõjutada.

Teadmiste jagamiseks laiemale üldsusele korraldatakse teabepäevi ja koolitusi nii majaomanikele kui spetsialistidele ning antakse välja trükiseid.

Projektist on võimalik pikemalt lugeda inglise keelsest Research Planist siit.